19 września 2022 roku odbyły się wybory przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Każda klasa przedstawiła swoją kandydatkę lub kandydata. Była możliwość startowania do wyborów pojedynczo lub w parze. Wszyscy przedstawili swoje pomysły na to, co można zorganizować w naszej szkole w tym roku.

Uczniów uprawnionych do głosowania było dziewięćdziesięciu trzech, głosujących natomiast sześćdziesięciu sześciu. Frekwencja wyniosła więc 71%.

Największą liczbę głosów zdobyły Martyna Jasnoch i Oliwia Truszkowska z klasy VIII b. Dziewczyny zebrały 47% głosów.

Wszystkie osoby kandydujące do Samorządu Uczniowskiego będę aktywnie włączać się w jego działalność. Pierwszym zadaniem będzie stworzenie planu pracy Samorządu Uczniowskiego na ten rok szkolny oraz wybranie zastępcy i skarbnika.