Serdecznie zapraszamy dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze spektum autyzmu do zapisu w Szkole Podstawowej nr 62, u.Kępna 38 Gdańsk. Należy złożyć papierowy wniosek o przyjęcie dziecka wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego bezpośrednio do dyrektora szkoły (wniosek dostępny w szkole) po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty w szkole. Dziecko nie bierze udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Adres: Kępna 38, 80-635 Gdańsk
Telefon: 58 307 31 23