1. Skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca: Helena Fasiczka

2. Wpłaty na Radę Rodziców wynoszą 5 zł na miesiąc.

3. Numer konta bankowego Rady Rodziców:

34 1020 1811 0000 0102 0238 1358

Proszę żeby w tytule przelewu wpisać IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA oraz klasę, co ułatwi weryfikowanie Państwa wpłat.