Szanowni Rodzice!


Nieobecnosc dziecka na obiedzie jest odliczana powyżej dwóch dni, jeśli zostanie zgłoszona pierwszego dnia w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy.

Należność za żywienie w roku szkolnym 2019/2020
Ilość dni żywieniowych w

styczniu 9 x 4,50 zł = 40,50 zł


cena jednostkowa obiadu: 4,50 zł

Wpłaty za obiady należy dokonać na indywidulany numer konta dziecka

tytuł przelewu: miesiąc żywieniowy

  1. Nieobecność dziecka na obiedzie przez 2 dni nie jest odliczana.
  2. Odliczania dokonuje się w przypadku nieobecności dłuższej niż 2 dni, jeśli zostanie ona zgłoszona pierwszego dnia.
  3. Za niewykorzystanie żywienia z powodu nieobecności, p. intendentka odliczy "odbiorcy" należność w następnym miesiącu.
  4. O niekorzystaniu z żywienia należy powiadomić szkołę osobiści lu telefonicznie 58 307 31 23.
  5. Niedokonywanie opłat przez "odbiorcę" lub zaleganie z opłatami spowoduje wykluczenie z dalszego żywienia.

Smacznego